زاگرس تجارت نوین

فعال سازی ضمانت نامه - گارانتی

جهت بررسی فعال بودن ضمانت نامه ی خود لطفا فرم را تکمیل کنید.

گارانتی شما حداکثر از یک روز پس از خرید کالا فعال و شروع خواهد شد. لطفا جهت بررسی دقیق تر و صحت سریال و گارانتی خود، فرم زیر را تکمیل کنید و اطلاعات کامل تر را مشاهده کنید. در صورت وجود مغایرت با شرکت تماس بگیرید.