زاگرس تجارت نوین

بررسی وضعیت رسید خدمات پس از فروش

جهت مشاهده وضعیت خدمات سرویس خود فرم را تکمیل کنید.

با وارد کردن شماره موبایل و کد رهگیری یا شماره رسیدی که موقع ثبت مشکل و تحویل کالای معیوب به شرکت دریافته کرده اید، از وضعیت لحظه به لحظه ی سرویس خود مطلع گردید.